Carretons

servicios_cabecera


  • Carretons

Des de 1962 l’activitat principal de l’empresa ha estat el lloguer de carretons elevadors i en la seva especialitat els de gran capacitat aptes per poder treballar en tot tipus de vaixells, així com els necessaris per a les activitats de les Terminals Portuàries dins de les seves instal·lacions.

L’increment de les empreses de logística en el perímetre del Port de Barcelona, ens concedeix l’ampliació de la flota introduint-nos al mercat de carretons de mitjana i petita capacitat des d’1 Tn fins a 42 Tn.
Actualment comptem amb una flota de més de 250 carretons, entre ells un 30% són de gran tonelatge i capacitat, per a contenidors i grans càrregues pesades fins a carretons de petita capacitat per a interiors de magatzem. Passant per tractors portuaris amb una capacitat de fins a 200 T i carretons de 28 T ro-ro amb un gàlib de 2.97 mts. Amb la incorporació dels accessoris necessaris, aquests carretons dièsel o elèctrics poden manipular infinitat de mercaderies.
Llinás compta amb una àmplia flota de vehicles taller, per facilitar la mobilitat al personal altament qualificat, per realitzar totes les tasques de manteniment i reparacions de vehicles i maquinària; tant en el camp de mecànica, electrònica i hidràulica. Permetent els desplaçaments en un termini mínim de temps.

 
mision
carretillas2

  • LLinás

    Creem solucions des de 1962

  • CONTACTE

    T. +34 932 235 275 | admon@llinas.org