Responsabilitat

empresa_cabe


  • Responsabilitat

Realitzar operacions logístiques i transportar mercaderies sota el principi de seguretat, amb una clara orientació al client, amb la màxima qualitat, eficiència, innovació i rendibilitat, sobre la base del compromís amb la societat i el desenvolupament dels seus empleats. Aquesta és la principal obligació i responsabilitat de Llinás com a operador logístic. L’organització aposta, per tant, per un model de gestió empresarial basat en un ferm compromís amb el desenvolupament dels seus empleats, la societat i l’entorn, a través d’una estratègia que impulsa la sostenibilitat, la cultura i l’ètica, impregnant tots els nivells de la companyia i tots els seus àmbits d’actuació.
Amb la finalitat d’impulsar de forma contínua el seu compromís amb els seus grups d’interès, la companyia ha dissenyat i desenvolupat en els últims anys una estratègia de Responsabilitat Empresarial. Un tren de valors que va més enllà dels objectius econòmics i qualitatius propis de qualsevol companyia, obrint-se també als aspectes socials, mediambientals, culturals i ètics.
Al voltant d’aquest tren de valors, Llinás ha triat quatre eixos entorn dels quals s’alineen totes les accions de Responsabilitat Social que desenvolupa la companyia i que es plasmen en quatre compromisos voluntaris:

• Amb la Societat i l’Accessibilitat.
• Amb la Cultura, l’Educació i l’Esport.
• Amb la Sostenibilitat i l’Ambient.
• Ètica i de Bon Govern.

responsabilidades
responsabilidades2
responsabilidades3

  • LLinás

    Creem solucions des de 1962

  • CONTACTE

    T. +34 932 235 275 | admon@llinas.org