Transports

servicios_cabecera


  • Transports

És al 1992 quan ampliem la nostra secció de transports per cobrir necessitats i atendre la gran demanda de transport que se’ns plantejava. Amb una àmplia gamma de vehicles, podem transportar tot tipus de mercaderies, fins i tot perilloses.

TRANSPORTS ESPECIALS

Disposem de permisos de transport especial tant a nivell nacional com a França i Portugal. Podem transportar aquella mercaderia que, per excessivament llarg i excessivament ample, dificulten el seu trasllat.
Actualment comptem amb una gran flota de semiremolcs góndola per al transport especial, així com plataformes planes amb lateral baix, plataformes “sideliffter”, plataformes porta contenidors, camió rampa per al transport de petita maquinària rodada i caps tractors amb una capacitat d’arrossegament de fins a 105 Tn.

 

Góndola per a maquinària especial

gondola_especial
Aquest singular semiremolc amb capacitat de fins a 65 Tn de càrrega amb una longitud màxima de 6400 mm i a una altura de tan sol 600 mm. del terra, ens permet transportar mercaderies de 3900 mm d’alt.

Góndola rebaixada

gondola_rebajada

Amb la incorporació d’aquesta plataforma de llit rebaixat podem transportar màximes dimensions de 18,3 m de longitud, 3,4 d’ample i 2,9 m d’alt fins a 55,5 Tn.
Es tracta d’un semiremolc de 4 eixos, amb plataforma de chassis baix que ja ha estat posada en marxa per cobrir les necessitats dels nostres clients.

 

Sidelifter

sidelifter

El nou servei que hem implantat a Llinás és la utilització d’un model de remolc autocargant, un sistema extraordinàriament útil a l’hora de carregar i descarregar contenidors sense necessitat que es desplaci una grua per realitzar el treball.
Aquest remolc té capacitat per moure i carregar contenidors de fins a 33 tn i d’ entre 20 i 40 peus.
El pes del remolc és d’uns 10.000 Kg. El maneig de la grua es realitza a través d’un comandament. El fet que amb aquest tipus de remolc autocargant no sigui necessària la presència d’una grua per carregar i descarregar els contenidors del remolc suposa un enorme avantatge ja que agilitza el moviment i estalvia costos.
La distància per realitzar l’operativa sense riscos és de 750 mm, entre el contenidor a recollir i el vehicle autocargant. Així s’haurà d’aplicar una distància mínima de 3.250 mm, per a la recollida del contenidor. Això comptant sempre que el Sidelifter treballa pel seu costat esquerre i ha d’estar enganxat a una cap tractora.

Verticalitzador

verticalizador
Aquesta plataforma té com a característica la verticalització de contenidors de 20′, és a dir, transporta un contenidor de 20′ en posició horitzontal i ho diposita en el terra en posició vertical per poder ser carregat com una sitja. Posteriorment, una vegada ple, ho torna a posar en posició horitzontal sobre el mateix semiremolc per ser transportat en aquesta posició fins a la seva destinació. L’ús d’aquest vehicle és per a la càrrega de granels, principalment pensat per a càrrega de ferralla i materials fèrrics. Però pot tenir moltes opcions com a pinsos, productes de l’industria química on s’utilitzen sitges amb estructura de contenidor TEU per al seu transport normalitzat, i en definitiva qualsevol càrrega a granel que pugui introduir-se en un TEU i es requereixi posicionar el contenidor en vertical per facilitar el seu ompliment. Té una capacitat de moviment de 24 tones netes de mercaderia més tara del contenidor.

  • LLinás

    Creem solucions des de 1962

  • CONTACTE

    T. +34 932 235 275 | admon@llinas.org